เขียนเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ | Mobile: 080-742-4494

Line: idtecresume|Mail: idtecresume@gmail.com

720-90-2

บริการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ได้รูปแบบมาตรฐาน และภาษาที่ถูกต้อง

ผู้บริหาร 630 บาท ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 570 บาท และผู้จบใหม่ 440 บาท

* ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน สอบถามโทร 080-742-4494 Line Id: idtecresume

หากสนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วสั่งซื้อมาได้ที่อีเมล idtecresume@gmail.com

หรือสั่งซื้อผ่านระบบ ได้ที่ บริการเขียน Resume ภาาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง Resume สมัครครูและสายการศึกษา

ตัวอย่าง Resume สมัครครู อาจารย์และสายการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การอบรม
 • วิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
 • ศึกษาและพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 • ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา
 • ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ

ลักษณะที่จำเป็น 

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบดี
 • ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
 • มีความรู้กว้างขวางและทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมือง
 • มีความจริงใจและเห็นใจผู้อื่น
 • มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ปัญหา
 • มีความเมตตากรุณา
 • ไวต่อการรับรู้และสามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว
 • มีหลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษา
 • มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้

 

ตัวอย่าง Resume สมัครครู

Elementary School Teacher ResumeForeign Language Teacher Resume